Czytelnia

Jeśli ktoś jest zainteresowany tym, gdzie jeszcze piszę i o czym, tu znajdziecie małą próbkę i wybrane pozycje, które wiążą się z tematem tego bloga.


Literatura bez fikcji, red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski, IBL, Warszawa 2018

Zadomowieni w literaturze. O czytaniu pisarzy, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 1.

Nocna strona świata. „Romantyczność” i „Ucieczka” Adama Mickiewicza: próba lektury nieantropocentrycznej, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2.

Nie ufam sobie, kiedy robię zdjęcia. Rozmowa z Wojciechem Wilczykiem, „Press” 2020, nr 3-4, Przedruk w domenie otwartej: Otwarta.og

Kiedy uwiera Polska. Literaci trafiają w samo sedno, Książki WP

Nie czekaj, aż przyjdzie apokalipsa. Przeczytaj już dziś, Książki WP