Autor: Andrzej Stasiuk

Bug na froncie wojennym. „Przewóz” Stasiuka

Czerwcowe długie gorące dni. Gdzieś nad Bugiem. 1941 rok. Nowa powieść Andrzeja Stasiuka to opowieść o codzienności wojennej, w której próżno szukać bohaterów. Nikt nie wie, po której stronie są nasi. Tylko Bug trwa i płynie niezmiennie.

Na dnie rewolucji

Są takie miejsca w książkach, które wymykają się interpretacji. Tam często widać najlepiej geniusz pisarza. Do czego służy Nastii dół w powieści Płatonowa?