Autor: Maria Ferenc

„Każdy pyta, co z nami będzie” 

Co wiedziano o Zagładzie w warszawskim getcie? Jak reagowano na docierające informacje z obozów zagłady czy z innych gett? Dlaczego mieszkańcy warszawskiego getta tak długo łudzili się? Czy można było się nie łudzić? Obieg informacji stał się tematem książki Marii Ferenc „Każdy pyta, co z nami będzie. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie”.